Ms. Silver

Sales Manager

Foreign Sales Department

86-20-34692907
511440
No. 153 of Shixin Road, Kengtou Village, Nancun Town, Panyu District, Guangzhou City, 511440 China, Guangzhou, Guangdong, China