Jinan Morinte Machinery Co., Ltd.

Từ 2023Nhà Cung Cấp Đã Kiểm TraThêm
Loại Hình Doanh Nghiệp:Manufacturer/Factory
Năng Lực Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D):OEM, Own Brand
Sản Phẩm Chính:Textile Waste Recycling Machine, Fiber Opening Machine, Fiber Cutting Machine, Baling Machine, Compact Parts, Blow Room, Carding Machine, Wool Processing Machine, Non Woven Machinery, Quilt Machinery

Sản Phẩm Nổi Bật

Textile Waste/Cotton Fabric/Hard Waste/Yarn Recycling Machine
Textile Waste/Cotton Fabric/Hard Waste/Yarn Recycling Machine
US$ 32,000-35,000
1 set(MOQ)
Waste Textile and Cotton Cutting Machine Fabric and Yarn Shredder Capacity 500-1000kg/H Waste Denim Cutter Polyester Fiber Cutting
Waste Textile and Cotton Cutting Machine Fabric and Yarn Shredder Capacity 500-1000kg/H Waste Denim Cutter Polyester Fiber Cutting
US$ 2,400-2,800
1 Set(MOQ)
Disc Type Cotton and Polyester Bale Auto Plucker in Blow Room Line
Disc Type Cotton and Polyester Bale Auto Plucker in Blow Room Line
US$ 6,500-6,800
1 set(MOQ)
{"app": "App", "root": "#root", "props": "#ssrData", "options": {"type":"react","main":false,"router":"none","base":"","path":"","csr":false}}