{"app": "App", "root": "#root", "props": "#ssrData", "options": {"type":"react","main":false,"router":"none","base":"","path":"","csr":false}}

sz hongking stage equipment co., ltd.

Từ 2016Nhà Cung Cấp Đã Kiểm TraThêm
Loại Hình Doanh Nghiệp:Manufacturer/Factory
Năng Lực Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D):OEM, Own Brand
Sản Phẩm Chính:Full Color LED Display, Indoor LED Display, Outdoor LED Display, Rental LED Display, Outdoor SMD LED Display, Outdoor DIP LED Display, Full Color LED Display Module, Single Color LED Display Module, Transparent LED Display, Advertising LED Screen

Sản Phẩm Nổi Bật

P3 P5 P6 P8 P10 Pantalla Outdoor High Brightness Naked Eye 3D Giant Billboard Advertising LED Display Screen
P3 P5 P6 P8 P10 Pantalla Outdoor High Brightness Naked Eye 3D Giant Billboard Advertising LED Display Screen
US$ 380-680
1 Square Meter(MOQ)
High Definition Outdoor P3.91 Full Color Rental LED Advertising Screen for Events
High Definition Outdoor P3.91 Full Color Rental LED Advertising Screen for Events
US$ 510-750
1 Square Meter(MOQ)
3D Digital Billboard Advertising LED Glass Display Screen Panel
3D Digital Billboard Advertising LED Glass Display Screen Panel
US$ 590-695
1 Square Meter(MOQ)

Hot Outdoor/Indoor Products

Refresh 3840Hz Outdoor P3.91 LED Display Screenvideo iconRefresh 3840Hz Outdoor P3.91 LED Display Screen
US$ 590-720/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
P2.5/P2.9 RGB Indoor Fixed/Rental LED Display Panel 3840Hz Refreshvideo iconP2.5/P2.9 RGB Indoor Fixed/Rental LED Display Panel 3840Hz Refresh
US$ 1,120-1,290/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
Indoor P3 P4 Soft/Flexible Curved LED Screen Advertisingvideo iconIndoor P3 P4 Soft/Flexible Curved LED Screen Advertising
US$ 560-690/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
HD P2.5 LED Video Wall Indoor Soft Screenvideo iconHD P2.5 LED Video Wall Indoor Soft Screen
US$ 860-1,120/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
High Refresh Rate P2.6 500X500mm LED Display Boardvideo iconHigh Refresh Rate P2.6 500X500mm LED Display Board
US$ 1,200-1,500/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
Outdoor P4 P5 P6 P8 3D Big LED Display Screenvideo iconOutdoor P4 P5 P6 P8 3D Big LED Display Screen
US$ 480-580/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)
Fixed Outdoor 3D Advertising LED Screen Signagevideo iconFixed Outdoor 3D Advertising LED Screen Signage
US$ 666-999/Square Meter
1 Square Meter(MOQ)