{"app": "App", "root": "#root", "props": "#ssrData", "options": {"type":"react","main":false,"router":"none","base":"","path":"","csr":false}}

Guangdong Engineering Plastics Industries (Group) Co., Ltd.

Từ 2013Nhà Cung Cấp Đã Kiểm TraThêm
Loại Hình Doanh Nghiệp:Manufacturer/Factory, Trading Company
Năng Lực Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D):OEM, ODM, Own Brand
Sản Phẩm Chính:UHMW-PE, Mc Nylon, POM, PTFE, Peek, PPS, PU, ABS, PVDF

Sản Phẩm Nổi Bật

Peek-GF30 Precision Custom Stainless Steel Decorative Malleable Cast Valve Plate
Peek-GF30 Precision Custom Stainless Steel Decorative Malleable Cast Valve Plate
US$ 3.3
1 Piece(MOQ)
CNC Machining Parts 3025 Phenolic Resin
CNC Machining Parts 3025 Phenolic Resin
US$ 5.99-99.9
1 Piece(MOQ)
Plastic Precision CNC Shaped
Plastic Precision CNC Shaped
US$ 3.3
1 Piece(MOQ)