{"app": "App", "root": "#root", "props": "#ssrData", "options": {"type":"react","main":false,"router":"none","base":"","path":"","csr":false}}

TAIZHOU YINLK TOOLS CO., LTD.

Từ 2022Nhà Cung Cấp Đã Kiểm TraThêm
Loại Hình Doanh Nghiệp:Manufacturer/Factory
Năng Lực Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D):OEM
Sản Phẩm Chính:Carbide Drill, Carbide End Mill, Stainless Steel End Mills, High Hardness Carbide Milling Cutter, Carbide Ball End Mills, Internal Coolant for Carbide Drills, External Cooling of Carbide Drills

Sản Phẩm Nổi Bật

3D Solid Carbide Twist Drill External Cooling
3D Solid Carbide Twist Drill External Cooling
US$ 13-19
1 Piece(MOQ)
4-Flute Solid Carbide High Hard End Mill %off
4-Flute Solid Carbide High Hard End Mill %off
US$ 4-10
1 Piece(MOQ)
3D Internal Cooling Carbide Solid Carbide Drills for Hardened Steel
3D Internal Cooling Carbide Solid Carbide Drills for Hardened Steel
Negotiable
1 Piece(MOQ)