{"app": "App", "root": "#root", "props": "#ssrData", "options": {"type":"react","main":false,"router":"none","base":"","path":"","csr":false}}

Yangzhou Idealtek Electronics Co., Ltd.

Từ 2016Nhà Cung Cấp Đã Kiểm TraThêm
Loại Hình Doanh Nghiệp:Manufacturer/Factory
Năng Lực Nghiên Cứu & Phát Triển (R&D):OEM, Own Brand
Sản Phẩm Chính:DC Power Supply, AC Power Supply, Switching DC Power Supply, High Voltage Power Supply, Linear DC Power Supply, Electroplating DC Power Supply, High Voltage Capacitor Charging Power Supply, Intermediate Frequency AC Power Supply, Motor Test Power Supply, Instrumentation

Sản Phẩm Nổi Bật

3kw 19-Inch Rack Mount Precision Programmable DC Power Supply
3kw 19-Inch Rack Mount Precision Programmable DC Power Supply
US$ 650-820
1 Piece(MOQ)
10kw 19 - Inch Rack Mount Precision Rack Programmable AC DC Power Supply
10kw 19 - Inch Rack Mount Precision Rack Programmable AC DC Power Supply
US$ 1,350-1,950
1 Piece(MOQ)
6kw Rack Mount Optimal Performance Programmable AC DC Power Supply
6kw Rack Mount Optimal Performance Programmable AC DC Power Supply
US$ 1,000-1,300
1 Piece(MOQ)