Mr. Michale Wu

Sales Manager

Sales & Marketing Dept.

86-20-87482423
511335
Shangfang Road, Lanshan Village,Xiancun Town, Zengcheng District,Guangzhou,Guangdong,China