Ms. Ellen Fu

Sales Manager

Sales Department

518108
3/F No. 59 Kengwei Ave., Shiyan Town, Bao'an Dist, Shenzhen 518108, Shenzhen, Guangdong, China